Ən yuxarı (mobil)-2_30
Mobil manşet üstü reklam-2_21

“DəmirBank”ın əməliyyat mənfəəti artıb

iç səhifə xəbər başlığı altı (mobil)_31
“DəmirBank”ın əməliyyat mənfəəti artıb
iç səhifə xəbər şəkil altı-2 (mobil)_32

“Dəmir Bank” ASC 2017-ci ilin birinci rübüdə 9 milyon 586 min manat əməliyyat mənfəti əldə edib. Halbuki, ötən ilin anoloji dövründə Bankın əməliyat mənfəəti əməliyyat mənfəəti 8 milyon 727 min manat təşkil etmişdi.

 

“Marja” xəbər verir ki, ilk rübdə "Dəmir Bank"ın faiz gəlirləri 26 mlyon 670 min manat təşkil edib. Bank qeyri-faiz gəlirləri üzrə 2 milyon 504 min manat zərər edib. Bundan başqa, bankın faiz və qeyri-faiz xərcləri 14 milyon 580 min manat təşkil edib. Nəticədə, 9 milyon 586 min manat əməliyyat mənfəəti qalıb.  Dəmir Bank aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılmasına 16 milyon 864 min manat ayırdığından  ilk rübü 7 milyon 258 min manat zərər ilə başa vurub.

 

2016-cı ilin 1-ci rübündə “Dəmir Bank”ın cəmi gəlirləri 24 milyon 896 min manat (o cümlədən 22 milyon 519 min manatı faiz, 2 mlyon 376 min manat qeyri faiz gəlirləri), əməliyyat mənfəəti 8 milyon 727 min manat, xalis mənfəti isə 479 min manat təşkil etmişdi. Bank ötən ilin ilk rübündə aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılmasına 8 milyon 207 min manat ayırmışdı.

 

AKTİVLƏRİ YARIM MİLYARD MANATDAN ÇOXDUR

 

31 Mart 2017-ci il tarixində “Dəmir Bank” 519 milyon 977 min manat cəmi aktivlərə, 480 milyon 632 min manat cəmi öhdəliklərə və 39 milyon 344,78 manat cəmi kapitala malik olub. Bank ötən ilin sonunda 538 milyon 829 min manat cəmi aktivlərə, 491 milyon 948 min manat cəmi öhdəliklər və 46 milyon 880  min manat cəmi kapitala malik idi.

 

0% KREDİTLƏ OFİS MEBELİ!

 

31.03.2017

BALANS HESABATI

A. AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin   maddələri

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

A1

5970,01

1874,39

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi

A2

37867,07

37577,30

a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi

A2a

1454,71

1286,43

3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi

A3

6750,47

6750,47

        a) Rezident banklar

A3a

53,01

53,01

        b) Qeyri-rezident banklar

A3b

6697,46

6697,46

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

A4

0,00

0,00

        a) Rezident banklar

A4a

0,00

0,00

        b) Qeyri-rezident banklar

A4b

0,00

0,00

5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi

A5

1434,64

1034,64

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi

A5_1

1434,64

1034,64

a) Rezident banklar

A5_1a

1434,64

1034,64

b) Qeyri-rezident banklar

A5_1b

0,00

0,00

5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi

A5_2

0,00

0,00

a) Rezident maliyyə institutlarında

A5_2a

0,00

0,00

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında

A5_2b

0,00

0,00

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə

A6

0,00

0,00

7. Qiymətli kağızlar, cəmi

A7

0,00

0,00

a) ödəniş müddətinədək saxlanılan

A7a

0,00

0,00

b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar

A7b

0,00

0,00

8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi

A8

2217,30

2217,30

a) Rezident banklara

A8a

2217,30

2217,30

b) Qeyri-rezident banklara

A8b

0,00

0,00

8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi

A8_1

2217,30

2217,30

9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi

A9

5173,20

5173,20

a) Rezident maliyyə institutlarına

A9a

5173,20

5173,20

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A9b

0,00

0,00

9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi

A9_1

5173,20

5173,20

10. Müştərilərə verilən kreditlər

A10

351309,03

194574,22

10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

A10_1

11256,29

1614,52

10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)

A10_2

340052,74

192959,69

11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi

A11

17470,84

XXX

a) torpaq

A11a

32,52

XXX

b) binalar

A11b

14157,48

XXX

c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak

A11c

 

XXX

d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair

A11d

16759,78

XXX

e) hesablanmış köhnəlmə

A11e

13478,93

XXX

12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi

A12

18330,59

XXX

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak

A12a

18180,29

XXX

b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak

A12b

150,30

XXX

13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi

A13

234,00

0,00

a) banklara

A13a

0,00

0,00

b) digər maliyyə institutlarına

A13b

234,00

0,00

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A13c

0,00

0,00

14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi

A14

2718,25

0,00

a) banklara

A14a

0,00

0,00

b) digər maliyyə institutlarına

A14b

0,00

0,00

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A14c

2718,25

0,00

15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

A15

4937,45

 

16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

A16

12,27

2,11

17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)

A17

76833,12

61199,63

18. Cəmi aktivlər

A18

519977,42

308784,51

    
    

 B. ÖHDƏLİKLƏR                                                          

Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi

B1

154703,50

117754,85

a)  Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi

B1a

12884,36

9194,56

a1) faizsiz tələbli depozitlər

B1a1

12884,36

9194,56

a2) faizli tələbli depozitlər

B1a2

 

 

b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi

B1b

10080,86

5825,12

b1) faizsiz tələbli depozitlər

B1b1

10080,86

5825,12

b2) faizli tələbli depozitlər

B1b2

 

 

c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi

B1c

131738,29

102735,18

        c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

B1c1

131432,04

102717,93

        c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

B1c2

306,24

17,24

2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi

B2

37000,00

0,00

a) auksion əsasında

B2a

37000,00

 

b) overdraft

B2b

 

 

c) təminatlı kreditlər (lombard)

B2c

 

 

d) digər

B2d

 

 

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

B3

965,02

965,02

a) Rezident banklar

B3a

964,99

964,99

b) Qeyri-rezident banklar

B3b

0,03

0,03

4. REPO əməliyyatları  üzrə

B4

 

 

5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

B5

0,00

0,00

        a) Rezident banklar

B5a

 

 

        b) Qeyri-rezident banklar

B5b

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi

B6

14827,00

14047,72

6.1  Bankların depozitləri, cəmi

B6_1

5259,42

5259,42

a) Rezident banklar

B6_1a

5259,42

5259,42

b) Qeyri-rezident banklar

B6_1b

 

 

6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi

B6_2

9567,58

8788,30

a) Rezident maliyyə institutları

B6_2a

9567,58

8788,30

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6_2b

 

 

7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi

B7

4655,88

4655,88

7.1 Rezident banklar, cəmi

B7_1

4655,88

4655,88

a) təminatlı

B7_1a

 

 

b) təminatsız

B7_1b

4655,88

4655,88

7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi

B7_2

0,00

0,00

a) təminatlı

B7_2a

 

 

b) təminatsız

B7_2b

 

 

8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi

B8

192040,55

100950,28

a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış

B8a

82169,52

0,00

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış

B8b

62940,60

62940,60

c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış

B8c

46930,43

38009,68

9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

B9

 

 

10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri

B10

 

 

11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri

B11

 

 

12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar

B12

49921,38

49921,38

13. Digər passivlər

B13

26519,30

15762,24

14. Cəmi öhdəliklər

B14

480632,63

304057,37

    

C. KAPİTAL                                                               

C. KAPİTAL

 

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

 

2

3

15. Xüsusi kapital, cəmi

C15

31241,08

X

a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər

C15a

20982,00

X

b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər

C15b

18,00

X

c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

C15c

3944,58

X

d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

C15d

6296,50

X

d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

C15d1

-2975,33

X

d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)

C15d2

-7258,42

X

d3) kapital ehtiyatları

C15d3

16530,25

X

16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

C16

8103,70

X

a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

C16a

4315,69

X

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

C16b

502,01

X

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

C16c

3286,00

X

d) digər ümumi ehtiyatlar

C16d

0,00

X

17. Cəmi kapital

C17

39344,78

X

18. Cəmi öhdəliklər və kapital

C18

519977,42

304057,37

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

(min AZN)

Mənfəət və zərər maddələri

İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla

1

2

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

1

26670,64

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi

1a

26493,78

a1) Mədən çıxarma sənayesi

1a1

219,74

a1.1) Xam neft, təbii qaz, daş kömür və digər yanacaq növlərinin hasilatı

1a1_1

123,56

a1.2) Metal filizlərinin hasilatı

1a1_2

5,15

a1.3) Mədənçıxarma sənayəsinin digər sahələri (karxana və s)

1a1_3

91,03

a2) Emal sənayesi, cəmi

1a2

888,07

a2.1) İçki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı

1a2_1

398,50

a2.2) Toxuculuq və tikiş sənayesi

1a2_2

9,16

a2.3) Dəri emalı, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı

1a2_3

0,00

a2.4) Mebel, ağac məmulatlarının (pəncərə, qapı və s) istehsalı

1a2_4

17,45

a2.5) Sellüloz- kağız istehsalı və poliqrafiya fəaliyyəti

1a2_5

0,48

a2.6) Neft məhsullarının istehsalı

1a2_6

0,00

a2.7) Kimya sənayesi

1a2_7

1,52

a2.8) Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

1a2_8

0,37

a2.9) Digər qeyri - metal mineral məhsulların istehsalı

1a2_9

154,22

a2.10) Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı

1a2_10

170,85

a2.11) Maşın və avadanlıqların istehsalı

1a2_11

72,31

a2.12) Elektrik maşınları və elektrik avadanlıqlarının istehsalı

1a2_12

63,14

a2.13) Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı

1a2_13

0,07

a2.14) Emal sənayesinin digər sahələri

1a2_14

0,00

a3) Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı

1a3

13,19

a4) Sənayenin digər sahələri

1a4

44,26

a5) Kənd təsərrüfatı, cəmi

1a5

2716,46

a5.1) Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi

1a5_1

2288,14

a5.2) Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi

1a5_2

0,60

a5.3) Balıqçılıq, balıq təsərrüfatı və bununla əlaqədar xidmətlər

1a5_3

0,98

a5.4) Digərləri

1a5_4

426,75

a6) Tikinti sahəsi, cəmi

1a6

2023,39

a6.1) Yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_1

316,17

a6.2) Qeyri-yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_2

256,01

a6.3) Yol, körpü tikintisi

1a6_3

127,82

a6.4) Digər tikintilər

1a6_4

1323,39

a7) Nəqliyyat, cəmi

1a7

145,26

a7.1) Quru yol nəqliyyatlarının fəaliyyəti

1a7_1

104,62

a7.2) Su nəqliyyatının fəaliyyəti

1a7_2

0,14

a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti

1a7_3

0,00

a7.4) Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti

1a7_4

16,65

a7.5) Digərləri

1a7_5

23,85

a8)  İnformasiya və Rabitə

1a8

27,02

a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi

1a9

8709,44

a9.1) Tikinti materialları və santexnika malları üzrə ixtisaslaşan 

1a9_1

177,27

a9.2) Avtomobil ticarəti üzrə ixtisaslaşan

1a9_2

453,01

a9.3) Elektrotexnika və məişət texnikası üzrə ixtisaslaşan

1a9_3

2332,84

a9.4) Yeyinti, geyim və gündəlik məişət malları üzrə ixtisaslaşan

1a9_4

4620,27

a9.5) Digərləri

1a9_5

1126,05

a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri

1a10

1236,92

a11) İctimai Təşkilatlara

1a11

0,00

a12) Mərkəzi  idarəetmə orqanlarına və bələdiyyələrə verilmiş kreditlər

1a12

0,00

a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi

1a13

10252,17

a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına

1a13_1

995,26

a13.2) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə

1a13_2

30,46

a13.3) Avtomobil alınmasına

1a13_3

357,86

a13.4) Məişət avadanlıqlarının alınmasına

1a13_4

854,96

a13.5) Kredit kartları

1a13_5

910,23

a13.6) Digər

1a13_6

7103,41

a14) Digər kreditlər

1a14

217,86

b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

1b

138,89

c) digər maliyyə institutlarına kreditlər

1c

0,00

d) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

1d

0,00

e) banklarda depozitlər

1e

17,04

f) digər maliyyə institutlarında depozitlər (banklardan başqa)

1f

0,00

g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə

1g

0,00

h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə

1h

0,00

i) ticarət qiymətli kağızları üzrə

1i

0,00

j) faizli nostro hesablar üzrə

1j

0,00

k) digər faiz gəliri növləri

1k

20,93

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

2

6789,17

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi

2a

2365,22

a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

2a1

0,00

a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla)

2a2

0,00

a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

2a3

2356,52

a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

2a4

8,70

b) AMB-nin kreditləri

2b

314,92

c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

2c

0,00

d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış kreditlər

2d

82,56

e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının kreditləri

2e

2334,37

f) bankların depozitləri

2f

65,52

g) digər maliyyə institutlarının depozitləri

2g

181,54

h) faizli loro hesablar üzrə

2h

0,00

i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə

2i

0,00

j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

2j

0,00

k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri

2k

0,00

l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

2l

0,00

m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

2m

1445,04

n) faizlərlə bağlı digər xərclər

2n

0,00

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)

3

19881,46

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

4

-2504,06

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri

4a

113,10

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi

4b

-3419,03

b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər)

4b1

-1973,36

b2) xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi uzrə gəlirlər (itkilər)

4b2

-1445,67

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

4c

775,66

d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər)

4d

0,00

e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, cəmi

4e

5,91

e1) icmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərində  (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə) iştirakdan gəlir

4e1

0,00

e2) icmallaşmamış digər təsərrüfat cəmiyyətlərində (50%-dən az) iştirakdan gəlir

4e2

5,91

f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər)

4f

0,00

g) digər qeyri-faiz gəlir növləri

4g

20,29

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

5

7791,79

a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi

5a

3380,98

a1) əmək haqqı

5a1

2080,41

a2) mükafatlar

5a2

666,99

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

5a3

100,90

a4) sosial təminat xərcləri

5a4

532,68

a5) məşğulluq fonduna ayırmalar

5a5

0,00

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi

5b

2091,13

b1) icarə haqları

5b1

331,81

b2) köhnəlmə (amortizasiya)

5b2

400,00

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri

5b3

99,04

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

5b4

1260,28

c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri

5c

914,76

d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5d

1404,93

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)

6

9585,61

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi

7

16864,36

a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar

7a

16915,95

b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata ayırmalar

7b

0,00

c) bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar

7c

0,00

d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar

7d

1387,72

e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayirmalar

7e

-1439,31

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)

8

-7278,75

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xırc), cəmi

9

20,33

a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir (xərc)

9a

20,33

b) sair gəlir (xərc)

9b

 

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)

10

-7258,42

11. Mənfəətdən vergilər

11

 

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

12

-7258,42

13.Elan olunmuş dividendlər, məbləğ

13

 

 

KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

     

(min AZN)

Kapital Dəyişmələri

 

İlin əvvəlinə qalıq

Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində dəyişikliklər

Müddətin sonuna qalıq

1

2

3

4

5

6

1. Adi Səhmlər

1

20982,00

0,00

0,00

20982,00

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər

2

18,00

0,00

0,00

18,00

3. Geriyə alınmış adi səhmlər

3

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər

4

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

5

3944,58

0,00

0,00

3944,58

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

6

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Dividendlər

7

X

X

0,00

0,00

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər

7a

X

X

0,00

0,00

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər

7b

X

X

0,00

0,00

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)

8

13554,92

0,00

-7258,42

6296,50

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

8a

-2975,33

0,00

0,00

-2975,33

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri)

8b

X

X

-7258,42

-7258,42

c) Kapital ehtiyatları

8c

16530,25

0,00

 

16530,25

9. Ümumi ehtiyatlar

9

8380,59

0,00

-276,88

8103,70

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

9a

4292,24

0,00

23,45

4315,69

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

9b

802,35

0,00

-300,33

502,01

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

9c

3286,00

0,00

 

3286,00

d) digər ümumi ehtiyatlar

9d

0,00

0,00

 

0,00

10. Cəmi kapital

10

46880,08

0,00

-7535,30

39344,78

22.04.2017 08:48

Müştərilərin xəbərləri

Mobil manşet altı reklam_22
Manşetin sağı-2_5
Əsas səhifədə 1-ci reklam_8
Ana səhifədə 3-cü reklam-2_9
Əsas səhifədə 3-cü reklam_10