Ən yuxarı (mobil)_30

Bank VTB (Azərbaycan)-nın maliyyə vəziyyəti məlum oldu

iç səhifə xəbər başlığı altı (mobil)_31
 Bank VTB (Azərbaycan)-nın maliyyə vəziyyəti məlum oldu
iç səhifə xəbər şəkil altı-2 (mobil)_32

 Bank VTB (Azərbaycan) 2016-cı ili 2 milyon 625 min manat zərər ilə başa vurub.

 

“Marja” Bankın maliyyə hesabatlarına istinadən xəbər verir ki, ötən il bankın faiz gəlirləri 49,6 milyon manat, qeyri-faiz gəlirləri 4,8 milyon manat təşkil edib. Faiz və qeyri-faiz xərcləri çıxıldıqdan sonra Bankın 5 milyon manat əməliyyat mənfəəti qalıb. Bank, aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına təxminən 7,7 milyon manat ayırdığından ili 2,62 milyon manat zərər ilə başa vurub.

 

31 Dekabr 2016-cı il tarixində Bank VTB (Azərbaycan) 435 milyon 563 min manat cəmi aktivlərə, 399 milyon 431 min manat cəmi öhdəliklərə, 36 milyon 131 min manat cəmi balans kapitalına malik olub. Bankın məcmu kapitalı 50 milyon 680 min manat təşkil edib.

 

MƏNFƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI, MİN MANATALA

 

IV rub 2016

 

İlin əvvəlindən hesabat tarixinə qədər

Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

 49 589,71  

Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

 28 649,79  

Xalis faiz mənfəəti (zərəri)

  20 939,92  

Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

   4 826,68  

Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

 20 696,63  

Xalis əməliyyat mənfəəti (zərəri)

    5 069,97  

Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

  7 694,85  

Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər)

-   2 624,88  

Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən mənfəət (zərər), cəmi

 

Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər)

-   2 624,88  

Mənfəətdən ödənilən vergilər

 

Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər)

-   2 624,88  

 

BALANS HESABATI, MİN MANATLA

AKTİVLƏR

 

 

IV RUB      2016

Nağd vəsaitlər

       8 789,66  

Nostro hesablar (Mərkəzi Bank və digər banklardakı müxbir hesablar)

     58 996,02  

 Banklara verilmiş kreditlər

       7 791,08  

Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi

 

Qiymətli kağızlara investisiyalar

 

Kredit portfeli (müştərilərə verilmiş kreditlər - məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)

   321 116,18  

Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər

       2 612,69  

Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi

 

Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

       1 727,13  

Digər aktivlər

     34 530,28  

CƏMİ AKTİVLƏR

   435 563,04  

ÖHDƏLİKLƏR

 

Depozitlər

     43 129,61  

AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi

     30 000,00  

Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

          123,71  

Banklar və digər maliyyə institutlarının kreditləri

   144 255,21  

Bankların depozitləri

   136 256,33  

Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) depozitləri, cəmi

       7 902,55  

Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

                  -    

Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)

 

 Digər passivlər

       4 932,08  

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

   399 431,72  

KAPİTAL

 

Xüsusi kapital, cəmi

     34 942,77  

a) dövriyyədə olan adi səhmlər

     50 815,00  

b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)

 

c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

 

d) bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

-    15 872,23  

Ümumi ehtiyatlar, cəmi

       1 188,55  

Cəmi kapital

     36 131,32  

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

   435 563,04  

 

KAPİTALIN STRUKTURU, MİN MANATLA

 

IV rüb 2016

 

 

 

 

I dərəcəli kapital :

    34 942,77  

 

Adi səhmlər

         50 815,00  

 

Keçmiş illərin mənfəət/zərəri

-        13 247,36  

 

Cari ilin zərəri

-         2 624,88  

 

 I dərəcəli kapitaldan tutulmalar

           1 727,13  

 

Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapital

         33 215,64  

 

II dərəcəli kapital :

 

 

Ümumi ehtiyatlar

           1 188,55  

 

Cari ilin mənfəət

                    -    

 

Kapitalın digər vəsaitələri

         16 275,96  

 

 II dərəcəli kapitalın cəmi

         17 464,51  

 

 Məcmu kapital

    50 680,15  

 

 Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlər

   129 693,71  

 
   
   

 

IV rüb 2016

AR MB tərəfindən təyin olunmuş norma

 I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı

25,61%

5%

Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı

39,08%

10%

 

17.02.2017 11:28

Müştərilərin xəbərləri

Mobil Manşet alt reklam-2_22
Manşetin sağı-2_5
Esas-sehifede-reklam-3_8
Ana-sehifede-2-reklam-3_9
Xəbər mətn sağ 1-ci-2_15
Xəbər mətn sağ 2-ci2_16
Xəbər mətn sağ 3-cü-2_17
InvestAZ