Ən yuxarı (mobil)_30
Mobil manşet üstü reklam_21

“Dəmir Bank”da 43 milyon manatdan çox əməliyyat mənfəəti

iç səhifə xəbər başlığı altı (mobil)_31
“Dəmir Bank”da 43 milyon manatdan çox əməliyyat mənfəəti

“Dəmir Bank” 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.

 

Reklam_3_11

“Marja” xəbər verir ki, ötən il Bankın cəmi gəlirləri 107 milyon 896 min manat, o cümlədən faiz gəlirləri 94 milyon 496 min manat, qeyri-faiz gəlirləri isə 13 milyon 401 milyon manat təşkil edib.

 

Faiz və qeyri-faiz xərcləri çıxıldıqdan sonra, Bankın 43 milyon 341 min manat əməliyyat mənfəəti qalıb. Bank əməliyyat mənfəətinin xalis mənfəətə deyil, əsasən gələcəkdə baş verə biləcək kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırıb. Ehtiyatlar Bankı gələcəkdə baş verə biləcək mənfi hallardan qoruyur, bir növ “təhlükəsizlik buferi” rolunu oynayır.  Həmçinin, “DəmirBank”ın əməliyyat mənfəətinin yüksək olması xərclərə ciddi qənaət etdiyinə işarədir.

 

“DəmirBank” ötən il aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına  44 milyon 957 milyon manat ayırdığından Bank ili 1 milyon 735 min manat zərər ilə başa vurub. Əlavə edək ki, Bank 2015-ci ildə 5 milyon 264 min manat zərər açıqlamışdı. Beləliklə, Bankın zərəri ildən-ilə azalır. Növbəti illərdə, Bankın mənfətə çıxmasına əsas yaranır.

 

31 Dekabr 2016-cı il tarixində “DəmirBank” 538,8 milyon manat cəmi aktivlərə, 491,9 milyon manat cəmi öhdəliklərə malik olub.

 

 Qeyd edək ki, “DəmirBank” nizamnamə kapitalını 50 milyon manat artıracağını da açıqlayıb.

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

(min manatla)

Mənfəət və zərər maddələri

İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla

1

2

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

1

94495,68148

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi

1a

93560,9424

a1) Mədən çıxarma sənayesi

1a1

728,367995

a1.1) Xam neft, təbii qaz, daş kömür və digər yanacaq növlərinin hasilatı

1a1_1

396,94131

a1.2) Metal filizlərinin hasilatı

1a1_2

15,284675

a1.3) Mədənçıxarma sənayəsinin digər sahələri (karxana və s)

1a1_3

316,14201

a2) Emal sənayesi, cəmi

1a2

2885,776035

a2.1) İçki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı

1a2_1

1086,593945

a2.2) Toxuculuq və tikiş sənayesi

1a2_2

22,589965

a2.3) Dəri emalı, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı

1a2_3

0

a2.4) Mebel, ağac məmulatlarının (pəncərə, qapı və s) istehsalı

1a2_4

50,08604

a2.5) Sellüloz- kağız istehsalı və poliqrafiya fəaliyyəti

1a2_5

0,55872

a2.6) Neft məhsullarının istehsalı

1a2_6

0

a2.7) Kimya sənayesi

1a2_7

4,43369

a2.8) Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

1a2_8

1,11092

a2.9) Digər qeyri - metal mineral məhsulların istehsalı

1a2_9

381,88344

a2.10) Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı

1a2_10

937,97309

a2.11) Maşın və avadanlıqların istehsalı

1a2_11

218,21432

a2.12) Elektrik maşınları və elektrik avadanlıqlarının istehsalı

1a2_12

181,6985

a2.13) Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı

1a2_13

0,4815

a2.14) Emal sənayesinin digər sahələri

1a2_14

0,151905

a3) Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı

1a3

33,02681

a4) Sənayenin digər sahələri

1a4

140,35941

a5) Kənd təsərrüfatı, cəmi

1a5

7803,38653

a5.1) Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi

1a5_1

6518,79918

a5.2) Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi

1a5_2

1,366865

a5.3) Balıqçılıq, balıq təsərrüfatı və bununla əlaqədar xidmətlər

1a5_3

2,8072

a5.4) Digərləri

1a5_4

1280,413285

a6) Tikinti sahəsi, cəmi

1a6

6789,49295

a6.1) Yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_1

1186,722085

a6.2) Qeyri-yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_2

773,58375

a6.3) Yol, körpü tikintisi

1a6_3

2579,097245

a6.4) Digər tikintilər

1a6_4

2250,08987

a7) Nəqliyyat, cəmi

1a7

434,83572

a7.1) Quru yol nəqliyyatlarının fəaliyyəti

1a7_1

314,46831

a7.2) Su nəqliyyatının fəaliyyəti

1a7_2

0,38128

a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti

1a7_3

0

a7.4) Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti

1a7_4

50,434265

a7.5) Digərləri

1a7_5

69,551865

a8)  İnformasiya və Rabitə

1a8

108,425945

a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi

1a9

25304,46482

a9.1) Tikinti materialları və santexnika malları üzrə ixtisaslaşan 

1a9_1

469,047575

a9.2) Avtomobil ticarəti üzrə ixtisaslaşan

1a9_2

1208,205705

a9.3) Elektrotexnika və məişət texnikası üzrə ixtisaslaşan

1a9_3

6143,257295

a9.4) Yeyinti, geyim və gündəlik məişət malları üzrə ixtisaslaşan

1a9_4

13920,28244

a9.5) Digərləri

1a9_5

3563,6718

a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri

1a10

2808,69115

a11) İctimai Təşkilatlara

1a11

0

a12) Mərkəzi  idarəetmə orqanlarına və bələdiyyələrə verilmiş kreditlər

1a12

0

a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi

1a13

40490,72979

a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına

1a13_1

3072,02491

a13.2) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə

1a13_2

107,62957

a13.3) Avtomobil alınmasına

1a13_3

1107,24879

a13.4) Məişət avadanlıqlarının alınmasına

1a13_4

2527,443605

a13.5) Kredit kartları

1a13_5

5956,142175

a13.6) Digər

1a13_6

27720,24074

a14) Digər kreditlər

1a14

6033,38525

b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

1b

424,16803

c) digər maliyyə institutlarına kreditlər

1c

217,16205

d) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

1d

5,55749

e) banklarda depozitlər

1e

17,86657

f) digər maliyyə institutlarında depozitlər (banklardan başqa)

1f

0

g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə

1g

0

h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə

1h

58,72779

i) ticarət qiymətli kağızları üzrə

1i

4,37024

j) faizli nostro hesablar üzrə

1j

14,1409

k) digər faiz gəliri növləri

1k

192,74601

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

2

29695,55601

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi

2a

11986,4646

a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

2a1

0

a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla)

2a2

0

a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

2a3

11898,67552

a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

2a4

87,78908

b) AMB-nin kreditləri

2b

1257,02912

c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

2c

0

d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış kreditlər

2d

2308,3452

e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının kreditləri

2e

9365,78825

f) bankların depozitləri

2f

322,7927

g) digər maliyyə institutlarının depozitləri

2g

601,79179

h) faizli loro hesablar üzrə

2h

0

i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə

2i

0

j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

2j

0

k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri

2k

2,91788

l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

2l

0

m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

2m

3850,42647

n) faizlərlə bağlı digər xərclər

2n

0

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)

3

64800,12547

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

4

13401,16439

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri

4a

1159,81916

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi

4b

6948,0818

b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər)

4b1

1716,66675

b2) xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi uzrə gəlirlər (itkilər)

4b2

5231,41505

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

4c

4388,53183

d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər)

4d

-21,79891

e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, cəmi

4e

0

e1) icmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərində  (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə) iştirakdan gəlir

4e1

0

e2) icmallaşmamış digər təsərrüfat cəmiyyətlərində (50%-dən az) iştirakdan gəlir

4e2

0

f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər)

4f

0

g) digər qeyri-faiz gəlir növləri

4g

926,53051

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

5

34859,7571

a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi

5a

13587,91731

a1) əmək haqqı

5a1

9299,36605

a2) mükafatlar

5a2

1689,51556

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

5a3

391,54031

a4) sosial təminat xərcləri

5a4

2207,49539

a5) məşğulluq fonduna ayırmalar

5a5

0

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi

5b

8744,56018

b1) icarə haqları

5b1

1486,46001

b2) köhnəlmə (amortizasiya)

5b2

1917,6781

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri

5b3

548,78263

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

5b4

4791,63944

c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri

5c

4904,0813

d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5d

7623,19831

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)

6

43341,53276

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi

7

44957,2854

a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar

7a

45366,27079

b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata ayırmalar

7b

0

c) bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar

7c

0

d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar

7d

6341,20536

e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayirmalar

7e

-6750,19075

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)

8

-1615,75264

9.Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xırc), cəmi

9

-155,36961

a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir (xərc)

9a

-165,86785

b) sair gəlir (xərc)

9b

10,49824

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)

10

-1771,12225

11. Mənfəətdən vergilər

11

-35,63733

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

12

-1735,48492

13.Elan olunmuş dividendlər, məbləğ

13

 

 

 

 

 

 

 BALANS HESABATI

A. AKTİVLƏR

 

 

 

 

(min manatla)

Aktivlərin   maddələri

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

A1

8731,42148

3449,91195

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi

A2

40618,39649

37513,16277

a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi

A2a

1520,481

1347,647

3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi

A3

10453,14105

10453,14105

        a) Rezident banklar

A3a

13,57571

13,57571

        b) Qeyri-rezident banklar

A3b

10439,56534

10439,56534

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

A4

0

0

        a) Rezident banklar

A4a

0

0

        b) Qeyri-rezident banklar

A4b

0

0

5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi

A5

400

0

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi

A5_1

400

0

a) Rezident banklar

A5_1a

400

0

b) Qeyri-rezident banklar

A5_1b

0

0

5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi

A5_2

0

0

a) Rezident maliyyə institutlarında

A5_2a

0

0

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında

A5_2b

0

0

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə

A6

0

0

7. Qiymətli kağızlar, cəmi

A7

0

0

a) ödəniş müddətinədək saxlanılan

A7a

0

0

b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar

A7b

0

0

8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi

A8

3328,63269

3328,63269

a) Rezident banklara

A8a

3328,63269

3328,63269

b) Qeyri-rezident banklara

A8b

0

0

8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi

A8_1

3328,63269

3328,63269

9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi

A9

5312,1

5312,1

a) Rezident maliyyə institutlarına

A9a

5312,1

5312,1

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A9b

0

0

9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi

A9_1

5312,1

5312,1

10. Müştərilərə verilən kreditlər

A10

376068,5367

218364,7737

10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

A10_1

11473,94725

1675,760235

10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)

A10_2

364594,5894

216689,0135

11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi

A11

17345,00737

XXX

a) torpaq

A11a

32,51876

XXX

b) binalar

A11b

13757,63056

XXX

c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak

A11c

0

XXX

d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair

A11d

17513,93455

XXX

e) hesablanmış köhnəlmə

A11e

13959,0765

XXX

12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi

A12

14391,95594

XXX

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak

A12a

13854,78994

XXX

b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak

A12b

537,166

XXX

13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi

A13

234

0

a) banklara

A13a

0

0

b) digər maliyyə institutlarına

A13b

234

0

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A13c

0

0

14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi

A14

2718,25108

0

a) banklara

A14a

0

0

b) digər maliyyə institutlarına

A14b

0

0

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A14c

2718,25108

0

15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

A15

4359,96398

0

16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

A16

68,7524

52,4414

17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)

A17

66410,36397

49386,9232

18. Cəmi aktivlər

A18

538 829,07

326 080,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. ÖHDƏLİKLƏR                                                          

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi

B1

170073,452

133476,4744

a)  Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi

B1a

16819,44408

9538,10847

a1) faizsiz tələbli depozitlər

B1a1

16819,44408

9538,10847

a2) faizli tələbli depozitlər

B1a2

0

0

b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi

B1b

8839,27812

3736,73306

b1) faizsiz tələbli depozitlər

B1b1

8839,27812

3736,73306

b2) faizli tələbli depozitlər

B1b2

0

0

c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi

B1c

144414,7298

120201,6328

        c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

B1c1

144118,0228

120183,9258

        c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

B1c2

296,707

17,707

2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi

B2

37000

0

a) auksion əsasında

B2a

37000

0

b) overdraft

B2b

0

0,00

c) təminatlı kreditlər (lombard)

B2c

0

0

d) digər

B2d

0

0

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

B3

361,07358

361,07358

a) Rezident banklar

B3a

361,04243

361,04243

b) Qeyri-rezident banklar

B3b

0,03115

0,03115

4. REPO əməliyyatları  üzrə

B4

0

0

5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

B5

0

0

        a) Rezident banklar

B5a

0

0

        b) Qeyri-rezident banklar

B5b

0

0

6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi

B6

15079,87823

14421,6406

6.1  Bankların depozitləri, cəmi

B6_1

5400,635

5400,635

a) Rezident banklar

B6_1a

5400,635

5400,635

b) Qeyri-rezident banklar

B6_1b

0

0

6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi

B6_2

9679,24323

9021,0056

a) Rezident maliyyə institutları

B6_2a

9679,24323

9021,0056

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6_2b

0

0

7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi

B7

4780,89

4780,89

7.1 Rezident banklar, cəmi

B7_1

4780,89

4780,89

a) təminatlı

B7_1a

0

0

b) təminatsız

B7_1b

4780,89

4780,89

7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi

B7_2

0

0

a) təminatlı

B7_2a

0

0

b) təminatsız

B7_2b

0

0

8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi

B8

195629,2563

103660,7818

a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış

B8a

83047,72451

0

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış

B8b

64630,55

64630,55

c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış

B8c

47950,98182

39030,23181

9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

B9

0

0

10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri

B10

0

0

11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri

B11

0

0

12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar

B12

51261,765

51261,765

13. Digər passivlər

B13

17762,67203

13435,50517

14. Cəmi öhdəliklər

B14

491948,9871

321398,1305

 

 

 

 

C. KAPİTAL                                                               

 

 

 

 ( min manatla)

C. KAPİTAL

 

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

 

2

3

15. Xüsusi kapital, cəmi

C15

38499,49759

X

a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər

C15a

20982

X

b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər

C15b

18

X

c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

C15c

3944,578

X

d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

C15d

13554,91959

X

d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

C15d1

-1239,84657

X

d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)

C15d2

-1735,48492

X

d3) kapital ehtiyatları

C15d3

16530,25108

X

16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

C16

8380,586386

X

a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

C16a

4292,240065

X

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

C16b

802,3456905

X

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

C16c

3286,00063

X

d) digər ümumi ehtiyatlar

C16d

0

X

17. Cəmi kapital

C17

46880,08398

X

18. Cəmi öhdəliklər və kapital

C18

538829,0711

321398,1305

 

CƏDVƏL A 2 - KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

 

 

 

 

 

(min manatla)

Kapital Dəyişmələri

 

İlin əvvəlinə qalıq

Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində dəyişikliklər

Müddətin sonuna qalıq

1

2

3

4

5

6

1. Adi Səhmlər

1

20982

0

0

20982

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər

2

18

0

0

18

3. Geriyə alınmış adi səhmlər

3

0

0

0

0

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər

4

0

0

0

0

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

5

3944,578

0

0

3944,578

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq

6

0

0

0

0

7. Dividendlər

7

X

X

0

0

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər

7a

X

X

0

0

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər

7b

X

X

0

0

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)

8

13759,75121

0

-204,83162

13554,91959

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

8a

-1239,84657

0

0

-1239,84657

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri)

8b

X

X

-1735,48492

-1735,48492

c) Kapital ehtiyatları

8c

14999,59778

0

1530,6533

16530,25108

9. Ümumi ehtiyatlar

9

9322,43985

0

-941,8534644

8380,586386

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

9a

4975,689907

0

-683,4498421

4292,240065

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

9b

512,7083128

0

289,6373777

802,3456905

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

9c

3834,04163

0

-548,041

3286,00063

d) digər ümumi ehtiyatlar

9d

0

0

0

0

10. Cəmi kapital

10

48026,76906

0

-1146,685084

46880,08398

 

20.02.2017 13:03

Müştərilərin xəbərləri

Manşetin sağı-2_5
Əsas səhifədə 1-ci reklam-2_8
Əsas səhifədə 3-cü reklam-2_10
Xəbər mətn sağ 2-ci_16
Xəbər mətn sağ 3-cü_17
Xəbər mətn sağ -18_18
InvestAZ